Obsah autoškoly

Zahájení kurzu autoškoly

O zahájení kurzu Vás autoškola vyrozumí pozvánkou ( sms ), kde proběhne seznámení s průběhem autoškoly, podepsání dohody o poskytnutí služeb a předání faktury.

Způsob úhrady za výuku a výcvik v autoškole

Bezhotovostní platba převodem na účet

Bezhotovostní platba převodem na účet. Autoškola Vám před zahájením  předá fakturu na cenu kurzu dle aktuálního ceníku (splatnost 7 dní-do další výuky).

(Platba musí být převedena nejdéle do další výuky a pak začíná i praktický výcvik)

Materiály pro studium a teoretická příprava

Při zahájení kurzu Vám budou poskytnuty materiály pro Vaši přípravu -učebnice a CD.

Teoretická příprava probíhá v týdenních intervalech, podle pravidel individuálního studijního plánu.
Na každé konzultaci (8 x 90 minut) učitel probere látku a doporučí další postup pro Vaše studium.

Praktický výcvik

Škoda Yeti 2.0 TDi 4×4

Škoda Fabia IV. 1.0 Mpi

Autoškola Vám vydá průkaz, do kterého Vám bude zaznamenávat hodiny praktického výcviku.

V knize provozu vozidla si budete odjeté jízdy podepisovat.

Jízdy (28 x 45 minut) jsou rozděleny do tří výcvikových etap (auto cvičiště, mírný provoz a střední provoz).

Praktický výcvik jízdy provádí:

Šefr Zdeněk 27 let praxe v oboru auto školství a dopravní služby

Bajgar Jan22 let praxe v oboru auto školství a autodopravy

Zdravotnická příprava

O zabezpečení výuky první pomoci je uzavřená dohoda mezi autoškolou a oblastním spolkem červeného kříže Jablonec nad Nisou, ul. Uhelná 5.
Termín školení je 2 x za měsíc a bude Vám včas sdělen na učebně.

Cenu tohoto školení si hradí žadatel

Ukončeni základního kurzu

Kurz autoškoly může být ukončen až poté, co absolvujete výuku a výcvik v min. rozsahu dle zákona 247/ 2000 Sb. (Délka kurzu 2-3 měsíce)

Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny zákonem jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s autoškolou počet hodin vyšší, abyste byli k závěrečné zkoušce dobře připraveni.

Závěrečná zkouška

Termín zkoušek pro autoškoly je minimálně 2x do měsíce.

Zkoušku s Vámi provádí zkušební komisař Magistrátu města Jablonec nad Nisou za doprovodu učitele autoškoly.

Závěrečná zkouška na ŘP se skládá ze 2 částí

Písemný test z „pravidel sil. provozu“ na počítači – maximální čas je 30 minut, pokud nebudete mít ve zdravotním posudku výjimku.

Zkouška z praktické jízdy a kontroly vozidla před výjezdem – trvá minimálně 30 minut.

Za zkoušku z odborné způsobilosti je žadatel povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zákonný poplatek 700,- Kč. (Magistrát města Jablonec nad Nisou, ul. Komenského 8.)

Za opravné zkoušky žadatel hradí na úřadě poplatky:

Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích: 100 Kč

Praktická jízda s komisařem: 400 Kč

Autoškola je povinna Vás přihlásit k opakované zkoušce do 15 dní od Vašeho písemného požadavku ( žadatel se dostaví na učebnu autoškoly k sepsání žádosti a domluví si další postup s majitelem autoškoly )
Do dalších 15 dní Vás musí komisař vyzkoušet. Toto je v souladu se zákonem č. 247/ 2000 Sb.

Bezhotovostní platba převodem na účet. Autoškola Vám před zahájením předá fakturu na cenu kurzu dle aktuálního ceníku (splatnost 7 dní-do další výuky). Možnost platby kurzu na splátky 50 % / 50 % (splatnost faktury – 50% při zahájení a 50%  do 1 měsíce od zahájení)

(Platba musí být převedena nejdéle do další výuky a pak začíná i praktický výcvik)

Komentáře nejsou povoleny.